همزمان با هفته دولت:

گلزار شهداي روستاي حيدري به بهربرداري مي رسد رئيس بنياد شهيد شهرستان بن گفت :ساماندهي گلزار شهداي روستاي حيدري با هزينه ۲۲۵ ميليون تومان به اتمام رسيد و به زودي به بهربرداري مي رسد

همزمان با هفته دولت:

گلزار شهداي روستاي حيدري به بهربرداري مي رسد رئيس بنياد شهيد شهرستان بن گفت :ساماندهي گلزار شهداي روستاي حيدري با هزينه ۲۲۵ ميليون تومان به اتمام رسيد و به زودي به بهربرداري مي رسد

همزمان با هفته دولت:

کارخانه ي که افتتاح!نه،تعطيل شد چرخه اقتصاد بسيار بهم متصل است و اين چرخه ها مانند دانه زنجيره بهم متصل هستند،اگر يکي از اين دانه هاي زنجيره ها از هم جدا شود ديگر چرخه اقتصاد نمي چرخد.
اخبارشهرستان بن
ویژه ها
اخبار استانی
یادداشت
گزارش تصویری
همراه با شهدای شهرستان بن
کانال تلگرامی زنگ خبر
https://telegram.me/zangekhabarben