مدير اورژانس 115 چهارمحال و بختياري:

مشارکت 247 تکنسين اورژانس در طرح امداد نوروزي در چهارمحال و بختياري مدير اورژانس 115 چهارمحال و بختياري گفت: 247 تکنسين اورژانس 115 در طرح امداد نوروزي در چهارمحال و بختياري مشارکت دارند.

مدير اورژانس 115 چهارمحال و بختياري:

مشارکت 247 تکنسين اورژانس در طرح امداد نوروزي در چهارمحال و بختياري مدير اورژانس 115 چهارمحال و بختياري گفت: 247 تکنسين اورژانس 115 در طرح امداد نوروزي در چهارمحال و بختياري مشارکت دارند.

​امام زاده بارده قطعه اي از بهشت در شهرستان بن امام زاده سيد محمد(ع) در روستاي بارده واقع در شهرستان بن و در 53 کيلومتري شهرکرد قرار دارد.
اخبارشهرستان بن