فرماندار شهرستان بن:

اختصاص 2 ميليارد و 200 ميليون ريال تسهيلات به مشاغل خانگي در شهرستان بن فرماندار شهرستان بن از اختصاص 2 ميليارد و 200 ميليون ريال به مشاغل خانگي در شهرستان بن خبر داد.

فرماندار شهرستان بن:

اختصاص 2 ميليارد و 200 ميليون ريال تسهيلات به مشاغل خانگي در شهرستان بن فرماندار شهرستان بن از اختصاص 2 ميليارد و 200 ميليون ريال به مشاغل خانگي در شهرستان بن خبر داد.

رئيس کميته امداد امام خميني (ره) :

جمع آوري بيش از 4 ميليارد ريال زکات در شهرستان بن رئيس کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بن گفت: از ابتداي سال 95 تا شش ماه ابتداي سال 96 مبلغ 4 ميليارد و 256 ميليون ريال زکات نقدي و غيرنقدي در اين شهرستان جمع آوري شده است.
اخبارشهرستان بن
ویژه ها
اخبار استانی
یادداشت
گزارش تصویری
همراه با شهدای شهرستان بن
کانال تلگرامی زنگ خبر
https://telegram.me/zangekhabarben