برنامه ريزي کنکور از تابستان تا روز آخر قبل از کنکور
به گزارش زنگ خبر، تابستان سال پيش دانشگاه اگر ضعف به خصوصي در درس خاصي داريد نيروي تمرکز و فراگيري تان را روي آن درس بگذاريد. درسي را که مي خوانيد حتما تمام کنيد و نگذاريد مطلبي از آن باقي بماند. اگر توانستيد در کلاس درس از معلم تان سوالات را بپرسيد و تا حد ممکن از معلم خصوصي استفاده نکنيد، زيرا به آموزش هاي معلم خصوصي تان متکي مي شويد و تلاش براي يادگيري را کنار مي گذاريد. تابستان سال قبل از کنکور فرصت ارزشمندي است. آن را از دست ندهيد. با برنامه ريزي و شرکت در کلاس هاي آموزشي مورد نياز برنامه جدي خود را براي فراگيري مطالب مهم درسي شروع کنيد. سعي کنيد درس هاي پايه به خصوص عربي و دروس عمومي را حداقل يک دور کامل مرور کنيد زيرا آنچه دانش آموزان در تابستان فرامي گيرند با نوعي آرامش همراه است و ديرتر از حافظه پاک مي شود.

● برنامه ريزي روزانه

مطابق برنامه پيش دانشگاهي که در آن درس مي خوانيد حرکت کنيد. نه مطالب را جلوتر بياموزيد و نه ديرتر، زيرا فراگيري مطالب پابه پاي همکلاسي ها مي تواند فرصت رفع اشکالات درسي را براي شما به وجود آورد. دروس سال هاي قبل را هم در برنامه ريزي هفتگي جا دهيد. اگر حل سوالي را نمي دانيد ابتدا ببينيد اين مطلب مربوط به چه سال تحصيلي اي است. اگر براي سال گذشته يا حتي دو سال پيش بود، دوباره مباحث علمي سال هاي قبل را دوره کنيد زيرا ذهن تان برخي از نکات را فراموش کرده است. در روز ششم يا هفتم جلسه يک ساعت و ۴۰ دقيقه درس بخوانيد و به ازاي هر جلسه۲۰ دقيقه استراحت کنيد. البته مي توانيد در ۱۲ تا ۱۴ جلسه ۵۰ دقيقه اي همراه با۱۰ دقيقه استراحت هم درس بخوانيد. اين دو بهترين روش فراگيري است. صبح پنجشنبه و عصر جمعه براي تفريح و استراحت هستند. به ذهن خودتان استراحت دهيد تا شادابي و نشاطتان را براي درس خواندن مداوم از دست ندهيد. جمعه ها دو جلسه کمتر از هر روز عادي درس بخوانيد، اما در روزهاي تعطيل وسط هفته مطابق برنامه ريزي روزهاي عادي مطالعه کنيد. يادتان نرود تعداد جلسه هاي کلاس هاي درس مدرسه هم جزو برنامه ريزي روزانه محاسبه مي شود. اگر روزي به مدرسه نرفتيد مانند برنامه ريزي روزهاي عادي مطالعه کنيد و حداقل يک جلسه در هر روز را به دروس پايه سال هاي قبل اختصاص دهيد.

● از مهر تا نوروز؛ برنامه ريزي هفتگي

پنج نکته زير را به خاطر داشته باشيد تا نتايج مثبتي از مطاله شش ماهه تان به دست آوريد.

۱) برنامه ريزي مطالعه دروس پيش دانشگاهي مطابق برنامه دبيرستان

۲) برنامه ريزي براي دوره ي دروس سال هاي قبل

۳) ثبت کارهاي انجام شده به صورت روزانه و بررسي عمل کرد هفتگي در روزهاي جمعه

۴) بررسي هفتگي کارهاي انجام شده در آخر هر ماه

۵) روزهاي جمعه را از برنامه ريزي مطالعه تان حذف کنيد و فقط درس هاي روز شنبه پيش دانشگاهي را مطالعه کنيد. بهتر است در روز جمعه کم کاري هاي هفته را جبران کنيد.

● روزهاي قبل و بعد از نوروز

بهترين برنامه ريزي آن است که دانش آموز کنکوري را هدايت کند تا فرا رسيدن عيد نوروز، حداقل يک دور همه درس ها را به طور کامل و عميق مطالعه کرده و ياد گرفته باشد. مطالعه قبل از عيد و يادگيري و درک مطلب، نقش مهمي در موفقيت کنکور دارد زيرا در روزهاي بعد از عيد، دانش آموزان بايد تست درس هاي يادگرفته را تمرين کنند و ديگر فرصتي براي مطالعه باقي نمي ماند. به ياد داشته باشيد روزهاي بعد از عيد يعني فروردين و ارديبهشت و حتي خرداد تنها به مرحله ي تست زدن تعلق دارد نه بازخواني مطالب. شما بايد در اين روزها مهارت و آمادگي شرکت در کنکور را پيدا کنيد. البته مي توانيد در برنامه ريزي مختصري، در اين مرحله نيز دروس اختصاصي را مطالعه و برخي از دروس عمومي را نيز تکرار کنيد آيا اين مثال کنکوري را شنيده ايد، براي دروس عمومي بيشتر بخوان و کمتر تست بزن و براي دروس اختصاصي خواندن، تمرين، تست با هم مهم است. اين جمله کليد رمز موفقيت شما در کنکور است. به طور کلي دانش آموزان بايد در روزهاي قبل از عيد عميق و تشريحي رئوس مطالب را بخوانند و در روزهاي بعد تنها تکرار برخي نکات مهم را در برنامه ريزي روزانه شان قرار دهند. يادتان باشد در روزهاي بعد از عيد بيشتر به مرور درس و تست زدن هاي موضوعي بپردازيد.

● ايام نوروز

يکي از مهم ترين روزهاي آمادگي کنکور، ايام عيد نوروز است. در ايام نوروز سه يا چهار روز مطالعه را به طور کامل تعطيل کنيد و ترجيحا به مسافرت برويد. همچنين در روز ۱۳ فروردين نيز همراه خانواده به دشت و صحرا برويد و از طبيعت استفاده مناسب کنيد. اما مابقي ايام نوروز فرصت مفيد و ارزشمندي است براي شما دانش آموز کنکوري و بايد حداکثر استفاده را براي درس خواندن از آن ببريد. نگذاريد استفاده نکردن از اين فرصت ناب، زمينه ساز عقب ماندگي شما از رقبا شود.

● در ماه آخر چگونه درس بخوانيم

نکات اصلي درس ها را مرور جامع کنيد. همه دروس مهم است پس به همه به يک اندازه بها دهيد. به سراغ يادگيري مطالب جديد نرويد، مطالب ياد گرفته شده را طوري تمرين کنيد که کاربردي شوند و تبديل به مهارت. کلاس هاي يادگيري تعطيل. ساعت خواب و بيداري مطابق با روز کنکور. ۱۰ شب تا شش صبح را بخوابيد. ساعات درس خواندن را افزايش ندهيد بلکه حتي مقداري هم کم کنيد و نگذاريد ذهن تان خسته شود. فقط منابع و جزواتي که خوانده ايد را دوره کنيد و از منبع جديد استفاده نکنيد. مرور مطالب نه بايد به صورت جزئي و کلي باشد بهتر است خلاصه ها و نکات استخراج شده خودتان دوباره خواني شود. يادتان نرود مرور بخش هايي که زير آن خط کشيده ايد، مي تواند به شما در يک لحظه در سر کنکور کمک کند.


برنامه ريزي روز آخر بيشتر روز آخر را فقط استراحت و تفريح کنيد. شما درس تان را خوانده ايد. صبور و مطمئن باشيد. مواظب خوراک و حوادث باشيد. حجم غذا کم و مقوي باشد. نگذاريد در سر جلسه دل درد امان تان را ببرد و نتيجه امتحان مطلوب نشود. سعي کنيد با افرادي که کنکور ندارند يا افراد خانواد باشيد تا اضطراب کنکور به شما منتقل نشود. به همراه خانواده حوزه ي امتحاني خود را شناسايي کنيد. اين نکته مهم را به خاطر داشته باشيد، صبح با صداي زنگ بيدار نشويد و به افراد خانواده بسپاريد که شما را بيدار کنند. نگذاريد از همان اول صبح روز کنکور دچار استرس شويد.


منبع : آفتاب