ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 13067
چگونه انتخاب رشته کنم؟
تاریخ انتشار : 1393/05/14 07:51:07
نمایش : 737
داوطلبان ورود به دانشگاه ها در مرحله مهم انتخاب رشته تحصيلي خود قرار دارند. مرحله اي که تشخيص آن ها در اين برهه مهم سازنده آينده شغلي و اجتماعي آنان خواهد بود.
 
به گزارش زنگ خبر ، صدها هزار راهيان دانشگاه پس از پذيرفته شدن در آزمون سراسري در مرحله مهم انتخاب رشته تحصيلي قرار دارند.

اين مرحله هم حساس است و هم مهم. همچنين اقدام در اين مرحله در معرض آسيب هايي است که بي تفاوتي و بي اطلاعي نسبت به آن ها مي تواند آينده و توانايي جوانان را تحت تأثير منفي قرار دهد. همچنان که مواجهه درست، سنجيده منطقي و مدبرانه با اين مرحله مي تواند نويدبخش آينده و راهي مطمئن و کم دغدغه براي آن ها باشد.

 

انتخاب رشته تحصيلي “حساس”‌ است. زيرا کوچکترين اشتباه، بي تدبيري، جو زدگي و برخورد و تصميم گيري از سر احساس مي تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهديد و ناکامي سازد.

انتخاب رشته مرحله حساس است زيرا دخالت ها و ديدگاه هاي بسياري از اطرافيان بر تصميم گيري فرد مؤثر واقع مي شود و لذا هرگونه اقدام يا اجبار بي دليل و حساب ناشده افراد پيراموني مي تواند داوطلبان ورود به دانشگاه را در انتخاب صحيح مسير تحصيلي آينده خود با مشکل مواجه سازد.
چگونه انتخاب رشته کنم؟

 

اين مرحله، “حساس”‌ است زيرا در طي آن فرد داوطلب بايد ميزان “علاقه و توانايي”‌ خود براي ورود در رشته هاي مختلف دانشگاه را به درستي و دقت بسنجد و تصميمي منطبق بر واقعيات و متناسب با توانايي و علاقه خود بگيرد. در نظر داشتن علاقه صرف، بدون توجه به ميزان توانايي و استعداد، مي تواند فرد داوطلب را در انتخاب مسير آينده تحصيلي و حتي کاري اش با مشکل مواجه سازد.

 

مرحله انتخاب رشته “حساس”‌ است. زيرا فرد بايد در انتخاب رشته خود رتبه و نمره تحصيلي اش را در نظر بگيرد و از تصميم گيري در خلاء بدون در نظر گرفتن واقعيات مربوط به استعداد و دانايي خود بپرهيزد.

چگونه انتخاب رشته کنم؟

 

اين مرحله “حساس”‌ است زيرا انبوهي از مراکز به طور فعال مشغولند و داوطلبان را به مشاوره و انتخاب رشته فرا مي خوانند. مواجهه درست با اين پديده و بهره گيري از مشاوران مطلع، امين و مسلط مي تواند جوانان را به درستي و اميدوار به آينده مطمئن رهنمون سازد.

 

مرحله انتخاب رشته، مهم است. زيرا ارتباط مستقيمي با آينده شغلي و کاري داوطلبان دارد و غالبا آينده شغلي افراد از اين مسير مي گذرد.

 

دليل ديگر “اهميت”‌ اين مرحله به آن است که مي تواند مکمل تلاش هاي يک ساله داوطلبان باشد. اين تلاش ها اگر با حرکت سنجيده در اين مرحله همراه نشود مي تواند آن را دچار ناکامي سازد.

چگونه انتخاب رشته کنم؟

 

اين حساس و مهم بودن مرحله انتخاب رشته، اقتضا مي کند تا داوطلبان ورود به دانشگاه با حوصله، دقت، مطالعه و استفاده از تجارب و مشورت افراد امين و مطلع به عبور موفق از اين مرحله بپردازند.

 

داوطلبان عزيز بايد متوجه آسيب هايي که اين مرحله ممکن است تصميماتشان را تحت تأثير و تهديد خود سازد نيز باشند.

اهم اين آسيب ها را مي توان به قرار زير برشمرد:

 

فدا کردن دقت به پاي سرعت

چه بسا داوطلباني باشند که از سر ذوق و شوقي که نسبت به عبور از اين مرحله مهم دارند دقت را فداي سرعت نمايند و بخواهند در سريعترين زمان فرم انتخاب رشته را پر کرده و تحويل دهند. در صورت وقوع چنين پديده اي احتمال دارد که فرد داوطلب دچار اشتباه شود و فرصت براي جبران اشتباه را نيز از دست بدهد. از اين رو توصيه ما به عزيزان داوطلب آن است که دقت را فداي سرعت نکرده، از حداکثر فرصت خود براي انتخاب مطمئن رشته خود در محيطي آرام و پرحوصله استفاده نمايند.

 

انتخاب رشته در شرايط احساسي:

چگونه انتخاب رشته کنم؟

 

انتخاب رشته در يک فضاي احساسي و تحت تأثير فشارهاي رواني و يا ترغيب ها و تشويق هاي بدون پشتوانه و منطق افراد پيراموني، هم مي تواند اين مرحله مهم تصميم گيري را دچار آسيب و تهديد سازد. در چنين شرايطي، فرد رشته اي را که دوست دارد بي اعتنا به رتبه و نمره خود انتخاب مي کند و نتيجه آن مي شود که فرد مزبور در رشته انتخاب کرده اش نمي تواند وارد شود و از سوي ديگر فرصت ورود به رشته ديگري را که در حدود شرايط علمي اوست، نيز از دست مي دهد.

 

اشتباه در تکميل فرم انتخاب رشته:

چه بسا فردي همه شرايط مربوط به انتخاب رشته را رعايت کند مثلاً هم رتبه و نمره خود را در اين تصميم دخيل دارد و هم در فضايي واقعي و به دور از

چگونه انتخاب رشته کنم؟

 

احساسات تصميم بگيرد اما در نتيجه عوامل مختلفي در تکميل فرم انتخاب رشته دچار اشکال و اشتباه شود و کد رشته اي ديگر را نوشته بي اختيار به رشته اي که چه بسا نسبت به آن علاقه اي هم ندارد وارد شود.

 

راه غلبه بر اين آسيب آن است که فرد چند بار هم که شده فرم انتخاب رشته را مرور و از صحت گزينه هاي انتخابي و علامت زده اطمينان حاصل نمايد. بهتر است براي اين منظور داوطلبان عزيز از فرم انتخاب رشته کپي تهيه کرده، ابتدا انتخاب هاي خود را روي آن اعمال نمايند. در نهايت وقتي تصميمشان نهايي شد آن را به فرم اصلي منتقل نمايند.

 

 

 

لحاظ نکردن شرايط ورود به يک رشته خاص:

آسيب ديگر که مي تواند در اين مرحله داوطلبان را به خود متوجه سازد آن است که فرد، تحت تاثير نام رشته اي خاص قرار گيرد و بدون در نظر گرفتن شرايط ديگر از جمله توانايي هاي روحي، مالي و فرصت در اختيار خويش به انتخاب آن اقدام نمايد.

آگاه باشيم چه بسا به لحاظ استعداد توانايي آن را داشته باشيم که در رشته اي خاص وارد شويم اما از شرايط روحي، ذهني و متناسب با مباحث و مشاغل آن رشته که در آينده ما را بر خود مشغول خواهد ساخت برخوردار نشويم.

 

از اين رو است که بايد گفت بزرگي و پيچيده بودن نام يک رشته نبايد ما را به تصميمي نسنجيده وا دارد. دوستي را مي شناسم که در رشته پزشکي قبول شد. اما از شرايط مالي روحي مناسبي براي ورود به آن برخوردار نبود. عاقبت بعد از گذراندن 3 ترم آن هم با هزار و يک اما و اگر ناچار به انصراف از آن شد و اکنون با صدها مشکل ديگر مواجه است. بايد از اين وقايع درس بگيريم تا ناچار از تکرار آن نشويم.

 


 

مرکز يادگيري سايت تبيان - منبع : روزنامه رسالت

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن