ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 278910
يادداشت
اسکار،مرد ايراني را «هرزه و فروشنده» مي‌خواهد
تاریخ انتشار : 1395/07/07
نمایش : 720
بايد فروشنده را به اسکار فرستاد نه ايستاده در غبار را. اسکار مرد ايراني را هرزه و فروشنده مي‌خواهد، مردي مانند حاج احمد متوسليان چه به درد آنان مي خورد!
فروشنده ادامه مسيري است که اصغر فرهادي با «رقص در غبار» در بي‌اعتبار کردن خانواده ايراني شروع کرده. تا ديروز طلاق، روسپيگري و خيانت کليد واژه‌هاي آثار فرهادي بودند. اما امروز بايد تجاوز را به آنها اضافه کرد. گويي با فروشنده شناسنامه آثار فرهادي تکميل شده و خانواده ايراني در زميني که چهار ضلعش طلاق، روسپيگري، خيانت و تجاوز قرار دارد محصور گشته و ناگزير از بازي در اين زمين چهار ضلعي است

1-  ريحانه به جرم روسپيگري مادرش مطلقه شد. (رقص درغبار)

2-  شرايط جامعه فيروزه را مجبور به ترک عشق و ادامه وضعيت نکبت بار کرد. (شهر زيبا)
 
3-  زندگي مژده با هرزگي شوهرش نابود شد. ( 4شنبه سوري)
 
4-  الي هم به نامزدش خيانت کرد، هم در دريا غرق شد. (درباره الي)
 
5-  جامعه تيره و تار ايران، سيمين را به طلاق و مهاجرت واداشت. (جدايي نادر از سيمين)
 
6-  تکميل کنند اين تراژدي تلخ تجاوز است. پس رعنا مورد تجاوز قرار ميگيرد. (فروشنده)
 
 
 
 
آيا زنان ايراني نيز به اکثر مردان اين جامعه اعتماد ندارند؟! 
 
مردان هرزه ايراني

اکثر کساني که فروشنده را نقد کردند رواج بي‌غيرتي که با بخشش متجاوز ترسيم مي‌شود را معضل اصلي فيلم عنوان مي‌کنند و رها شدن مرد متجاوز را مغاير با غيرت مرد ايراني مي‌دانند. شايد در نگاه ابتدايي اين امر صحيح باشد. اما مشکل اساسي فيلم چيز ديگري است. چيزي که در سرتاسر فيلم به مخاطب القاء مي‌شود هرزگي مرد ايراني است. اين همان نکته طلايي جشنواره پسند است. مخاطب پس از تجاوز به رعنا به دنبال جواني لاابالي و خشن با ظاهري نامناسب ميگردد تا زودتر او را به اشد مجازات برساند. اما ناباورانه با مردي سالخورده و ظاهر الصلاح مواجه مي‌شود. دقائقي طول مي‌کشد تا مخاطب باور کند که مرد سالخورده‌ ظاهر الصلاحي که بيماري قلبي نيز دارد مجرم اصلي است و تجاوز توسط او صورت گرفته است.

مرد سالخورده نماد مردي ايراني است که با وجود داشتن همسري مهربان و دلسوز که مانند شمعي به گرد او مي‌چرخد باز هم دست از هرزگي برنمي‌دارد و با يک روسپي روابط جنسي دارد. همسري مهربان و فداکار و مذهبي که 35 سال به او خدمت کرده، دختري پدر دوست، نزديک بودن عروسي دختر، سن بالا، بيماري قلبي و مشکلات مادي هيچ کدام مانع مرد ايراني از هرزگي نيست. او حتي اگر در ساعات هرزگي باشد تجاوز هم ميکند و اگر مورد بازخواست قرار بگيرد به راحتي در جواب ميگويد وسوسه شدم.
 
 آيا زنان ايراني نيز به اکثر مردان اين جامعه اعتماد ندارند؟!
 
 
مخاطب در نيمه هاي فيلم پي مي‌برد که بابک رفيق دلسوز عماد و رعنا که براي حل مشکل آن دو خانه اجاره‌اي خود را به راحتي در اختيار آنها قرار ميدهد نيز هرزه است و او نيز با روسپي فيلم در ارتباط بوده و هرزگي او توسط عماد در صحنه تآتر فرياد زده مي‌شود. فرهادي محکم کاري نيز کرده است. اگر مخاطب فيلم باور ندارد که مرد ايراني هرزه و احيانا متجاوز کار است، سکانسي بي‌ربط را به فيلم منگنه ميکند تا اين باور را بيشتر القاء کند. سکانسي که نگاه زنان ايراني به مردان ايراني را ترسيم مي‌کند. زني بي‌علت عماد بيگناه را در تاکسي به هرزگي متهم ميکند و از راننده ميخواهد که جاي او را با نفر صندلي جلو عوض کند تا از هرزگي عماد که در صندلي عقب در کنارش نشسته در امان باشد. فرهادي به مخاطب خود القا مي‌کند که تو در اين باور تنها نيستي، زنان ايراني نيز به اکثر مردان اين جامعه اعتماد ندارند.

عماد نماد مرد سالم اين جامعه است که به او و زنش ظلم شده، اما نمي‌تواند حق خود را در اين جامعه از مرد متجاوز بگيرد. او مجبور است غيرت و نجابتش را بفروشد. پولي که مرد متجاوز براي زن هرزه گذاشته بود  ناخواسته وارد زندگي آنها مي‌شود. فرهادي اصرار دارد که مردان ايراني از اين دو حال خارج نيستند. يا هرزه‌اند يا سالم. اما مرداني که سالمند مجبور ميشوند در اين جامعه فروشند باشند، فروشنده غيرت و نجابت. سرنوشت فروشنده نيز مرگ است. در پايان فيلم نيز عماد در نقش فروشنده تآتر در نهايت ميميرد و زنش بالاي سر او مويه ميکند تا تاييدي بر آنچه که فرهادي در طول فيلم در صدد القاي آن بود باشد.

منتقدان اين قدر به ارشاد و بنياد فارابي و هيئت معرفي فيلم ايراني به اسکار گير ندهند که چرا فروشنده را به اسکار معرفي کردند و ايستاده در غبار را ناديده گرفتند. آري بايد فروشنده را به اسکار فرستاد نه ايستاده در غبار را. اسکار مرد ايراني را هرزه و فروشنده مي‌خواهد. مردي مانند حاج احمد متوسليان چه به درد آنان مي خورد.

منبع : مشرق-
 حميد مدرسي
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن