ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 278915
سست همچون خانه عنکبوت؛ ناکارآمدي استراتژي نظامي رژيم صهيونيستي
تاریخ انتشار : 1395/07/08 08:54:44
نمایش : 565
يکي از اصولي که مقامات رژيم صهيونيستي از بدو شکل گيري اين رژيم مورد توجه قرار داده اند، استراتژي نظامي است که در اين سال ها نشانه هاي تزلزل آن بيش از پيش آشکار شده است.














 رژيم صهيونيستي ميراث شوم استعمارگران در خاورميانه است. اين رژيم از بدو شکل گيري با کمک غرب، همواره براي حفاظت از خود، سياست هاي امنيتي و نظامي را در پيش گرفته تا بتواند در برابر تغييرات محيط اطراف دوام بياورد.
از سال ۱۹۴۸ سياست مقامات رژيم اسرائيل بر پايه اصل نظامي استوار بوده و کابينه هاي مختلف اين رژيم در طي تقريبا هفتاد سال از پيدايش اين رژيم اين اصل را بسيار مورد توجه قرار داده اند و از حمايت نظامي، اقتصادي و سياسي غرب به ويژه آمريکا برخوردار بوده و هستند.

مسئولان رژيم صهيونيستي به دنبال نظامي کردن جامعه اين رژيم بوده اند. مسئولان اين رژيم معمولا هر پنج سال يکبار جنگي نابرابر را به راه انداخته اند اما نتوانسته اند به اهداف توسعه طلبانه خود برسند و مقاومت فلسطيني ها ضد اشغال را از بين ببرند.

مرحله اول اعلان موجوديت اين رژيم با چالشهاي امنيتي روبرو بود که اساس اين رژيم جعلي را نشانه رفته بود و همه محيط اطراف بر ضرورت نابودي رژيم صهيونيستي به عنوان راهکار حل بحران عربي-صهيونيستي اصرار داشتند. اين مرحله تا پس از جنگ سال ۱۹۷۳ ادامه يافت تا اينکه مصر اين گزينه را رها کرد و به سراغ گزينه ديگري که پذيرفتن اين رژيم بود، رفت. اين روند ادامه يافت تا اينکه مقاومت لبنان و جنبش هاي آزادي بخش در داخل اراضي از جمله حماس و جهاد اسلامي شکل گرفتند.

رژيم اسرائيل گرچه توانست منابع تهديد نخست يعني کشورهاي عربي را از بين ببرد اما در مقابل موج تهديد دوم يعني حزب الله و مقاومت اسلامي فلسطين ناکام مانده است و همواره از مقاومت فلسطين و لبنان احساس خطر مي کند. از همين رو است که ديوار آهنين در اطراف فلسطيني اشغالي کشيده است.

از سويي در غزه ديوار بتني کشيده است تا هم موشک هاي مقاومت فلسطين به داخل اراضي اشغال شليک نشود و هم رزمندگان نتوانند از راه تونل و از روي زمين به فلسطين اشغالي نفوذ کنند. گنبد آهنين و هزينه هاي نظامي هنگفتي نيز با هدف حفاظت اين رژيم از مقاومت لبنان و فلسطين است. صهيونيستها احساس امنيت ندارند و همواره در ترس و نگراني به سر مي برند.

رژيم صهيونيستي از بدو شکل گيري همواره براي بقا به سراغ ابزار نظامي رفته است

همانطور که گفته شد؛ رژيم صهيونيستي از بدو شکل گيري همواره براي بقا به سراغ ابزار نظامي رفته است
. در واقع کمک هاي نظامي آمريکا به اين رژيم و قرار دادن پيشرفته ترين سلاحها در اختيار تل آويو نيز ناشي از ترسي است که اين رژيم دارد.

ناظران امور سرزمين هاي اشغالي، به برخي تهديدات ضد صهيونيستها اشاره کرده اند که از جمله آنها به مسائل ترکيب جمعيتي پرداخته و اعلام کرده اند که واقعيت ديموگرافي و جمعيت شناختي به نفع اعراب در فلسطين اشغالي است. براساس آمار سال ۲۰۱۲، فلسطيني ها در قدس ۳۹۷ هزار نفر و شهرک نشينان ۲۶۲ هزار نفر بوده اند. برخي گزارش هاي سازمان ملل حاکي از آن است که در سال ۲۰۵۰ آمار اعراب در فلسطين به ۱۱.۸ ميليون نفر در برابر ۱۰.۱ اسرائيلي برسد.

از ديگر چالشهاي پيش روي رژيم صهيونيستي مي توان به مقاومت مردمي در داخل اراضي فلسطين به شکل مردمي و به شکل اقدام نظامي از سوي فلسطيني هاست. تهديد مقاومت فلسطين و لبنان نيز در اين راستا تعريف مي شود. شکست رژيم صهيونيستي در جنگ ۳۳ روزه در واقع اسطوره شکست ناپذيري اين رژيم را خط بطلاني کشيد.

از سويي چالش ديگر رژيم صهيونيستي در فقدان مقامات آن است به طوري که نسلي از مسئولان رژيم که در شکل گيري اين رژيم نقش ايفا کرده اند، ديگر حضور ندارند و به عبارت ديگر اين رژيم از نظر سياسي نيز متزلزل تر از قبل شده است.

مسئولان رژيم صهيونيستي از ابتدا به مهاجرت يهودياني که در سراسر دنيا حضور دارند حساب ويژه اي باز کردند و يهوديان را از مناطق مختلف دنيا به فلسطين اشغالي کشاندند اما اين روند نيز دچار کاهش شده و در مواردي روند معکوس به خود گرفته است و آنچه سرزمين موعود خوانده مي شود در ميان نسل کنوني صهيونيستها کم فروغ شده است.

صهيونيستها با عقب نشيني از غزه و برخي شهرک ها در کرانه باختري به همان نظريه سابق يعني مناطق امن که قابل دفاع باشد، بازگشته اند.

در جلسه معرفي «گادي ايزنکوت» رئيس ستاد مشترک ارتش رژيم صهيونيستي، بنيامين نتانياهو، با بر شمردن تهديدات غزه، حزب الله، جولان و ايران به نوعي به چالشهاي امنيتي اين رژيم اشاره کرد و اينکه اين رژيم هنوز ناتوان در برقراري امنيت براي شهرک نشينان و صهيونيستهاست.

مسئولان رژيم صهيونيستي حساب ويژه اي از ابتداي پيدايش روي استراتژي نظامي باز کردند اما به نظر مي رسد که اين اصل اساسي نيز در معرض خطر قرار گرفته است.

اخيرا پايگاه اسرائيل ديفنس، پرده از راز تلخي براي صهيونيستها برداشت؛ فرار افسران ارشد و ورزيده از خدمت و بازگشت به زندگي غيرنظامي و اينکه بسياري از پست هاي حساس و کليدي ارتش رژيم صهيونيستي خالي مانده است.

به نوشته اين پايگاه؛ ارتش رژيم صهيونيستي با بزرگترين بحران از زمان شکل گيري روبرو است. حتي افسراني با درجه سروان هم کم در ارتش پيدا مي شوند. افسران اسرائيلي به دلايل مالي و برخي شرايط اجتماعي حاضر به خدمت نيستند. آنگونه که اين پايگاه اسرائيلي نوشته است؛ ديگر صهيونيستها تمايلي براي خدمت نظامي ندارند و خانواده هاي اسرائيلي ترجيح مي دهند که فرزندانشان در ارتش خدمت نکنند. ديگر جامعه صهيونيست علاقه به خدمت نظامي فرزندانشان ندارند.

چالشهاي پيش رو رژيم صهيونيستي موضوعي است که خود تحليگران صهيونيست نيز به آن اذعان کرده اند.

«اري شاويط» در تحليلي در روزنامه صهيونيستي هارتص مورخه ۲۲/۹/۲۰۱۶ نوشته است: اري شاويط: با وجود سالهاي آرامش در برهه اخير، سالهاي سختي پيش رو استبا وجود سالهاي آرامش در برهه اخير، سالهاي سختي پيش رو است. مسابقه ديوانه وار تسليحاتي و نبود ثبات منطقه اي، عملا تاکنون به نفع اسرائيل بوده است اما در آينده ممکن است که ضد آن باشد. سئوالاتي وجود دارد؛ آيا از دوران طلائي آشوب و بي ثباتي کنوني استفاده کرده ايم؟ آيا تلاش کرده ايم که اين آرامش به آرامش تصنعي تبديل نشود؟ هرگز هرگز.

«ايال زيسر» پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه و شمال آفريقاي «دايان» با ديدگاه شاويط هم راي است و در مقاله اي در روزنامه صهيونيستي اسرائيل اليوم در مورخه ۱۸/۹/۲۰۱۶ نوشت: اسرائيل هنوز نتوانسته است به راهکار ريشه اي براي چالش امنيتي که از دو دهه قبل با آن روبرو است يعني تهديد موشک هاي حزب الله و حماس راهکاري بيابد. هرچند اسرائيل توانسته آرامشي برقرار کند اما بهاي اين آرامش و بازدارندگي متقابل ميان اسرائيل و حزب الله و حماس، تقويت بيشتر حزب الله و حماس بوده است.

«ايتان هابر» تحليلگر سياسي رژيم صهيونيستي بسيار دقيق تر به حجم چالشهاي رژيم صهيونيستي اشاره کرد و سياست هاي اين رژيم و سياست گذاران آن را زير سئوال برد.

وي در مقاله اي در روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت در مورخه ۲۱/۹/۲۰۱۶ مي نويسد: شارون راهکار نظامي را در پيش گرفت و جنگ هاي کوچک و بزرگ با هزاران زخمي رخ داد و ما بسياري از فلسطيني ها را بازداشت کرديم و صدها منزل را تخريب کرديم و سياست حصار کشي و انزوا را در پيش گرفتيم اما حاصل اين چه شد؟ اينکه هزاران نظامي و سرباز در خيابان هاي قدس و الخليل هستند را چگونه تعبير کنيم؟ اگر راهکار نظامي موثر است پس حوادث حملات با سلاح سرد در روزهاي اخير را چگونه تعبير کنيم؟ حوادثي که قبلا و در آينده رخ مي دهد را چگونه ارزيابي کنيم؟

قدر مسلم آن است که رژيم اسرائيل با بحران فزاينده اي در استراتژي متکي بر جنگها روبرو است که نتايج آن در سالهاي آتي آشکارتر خواهد شدقدر مسلم آن است که رژيم اسرائيل با بحران فزاينده اي در استراتژي متکي بر جنگها روبرو است که نتايج آن در سالهاي آتي آشکارتر خواهد شد. از نشانه هاي آن از بين رفتن نظريه اي اصل بازدارندگي اسرائيل است. تلاش هاي کابينه هاي مختلف رژيم صهيونيستي براي از بين بردن مقاومت ملت فلسطين بي نتيجه بوده است. ديگر جامعه صهيونيست به ارتش خود اعتمادي ندارند.

اسرائيل با توجه به افزايش فرار از خدمت از ارتش اين رژيم با شکست استراتژيکي ديگري روبرو خواهد شد. اين سرآغاز فروپاشي يکي از مهمترين ارکان استراتژي کلاسيک رژيم صهيونيستي يعني نظامي کردن جامعه صهيونيست است. زنان و مردان صهيونيست از سربازي رفتن رويگردان هستند و تمايلي براي ورود به ارتش ندارند. اعتماد جامعه صهيونيست به ارتش کم و کمتر مي شود.

منبع :شبکه اطلاع رساني راه دانا

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن