ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 278942
ياداشت/
محرمانه خواندن قراردادهاي نفتي توهين به ملت ايران است
تاریخ انتشار : 1395/07/11
نمایش : 536
اين نوع ادبياتي که برخي از دولتمردان به کار مي‌برد يک نوع توهين و تحقير است، همين ادبيات در برجام بکار رفت و در آنجا هم با دادن چند کاغذ کلاه بزرگي بر سر مردم ايران گذاشتند.


 قراردادهاي جديد نفتي به يکي از بحث برانگيزترين موضوعات سياسي کشور بدل شده و اعتراضات بسياري را در پي داشته است.
 
متن مدل جديد قراردادهاي نفتي به‌ دستور وزير نفت در اختيار ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته است، اين دستور زنگنه در حالي صادر شد که حجم اعتراضات و نقدها به قراردادهاي جديد نفتي به بالاترين حد رسيد و حتي چند روز پيش تعدادي از دانشجويان معترض به اين قراردادها در مقابل ساختمان وزارت نفت به نشانه اعتراض تجمع کردند.
 
خبري که انتشار آن، ترديد پرابهام و نگراني‌هاي زيادي را بين دلسوزان منافع ايران و انقلاب بر انگيخت، چون به نظر مي‌رسد دولتمردان، اين بار هم مثل برجام مي کوشند همه چيز را در تاريکي پيش ببرند و تنها، هنگامي پرده از کارشان براندازند که همه چيز تمام شده و مردم، به عنوان تماشاچيان تشريفاتي، به تماشاي امضا دو طرف دعوت شوند.

اين تجربه تلخ دولت يازدهم، اکنون در حال امضا در حوزه مهم نفت است، در حاليکه طرف هاي خارجي دير يا زود به متن کامل قرارداد دست خواهند يافت، عدم انتشار آن براي مردم و نخبگان، هيچ توجيه منطقي نداشته و بدون ترديد به دامن زدن به جو بي اعتمادي و نگراني نسبت به اقدامات دولت منجر خواهد شد.

 موضوع خطرناک بعدي در قراردادهاي نفتي، محرمانه اعلام شدن محتواهاي آن‌ها براي ملت و نمايندگان مردم است، مسئولين وزارت نفت اعلام کرده‌اند محتواهاي قراردادها به زبان انگليسي و محرمانه است.
 
در دولت يک مصوبه تصويب‌شده است که قراردادهاي IPC را تسهيل مي‌کند که اين يک نوع فريب ديگر براي جامعه است، محرمانه اعلام شدن قراردادها به‌منزله نامحرم دانستن ملت ايران و محرم دانستن دشمن اسلام و انقلاب است.
 
اين نوع ادبياتي که برخي از دولتمردان به کار مي‌برند توهين و تحقير است، همين ادبيات در برجام بکار رفت و در آنجا هم با دادن چند کاغذ کلاه بزرگي بر سر مردم ايران گذاشتند.
 
اين نوع ادبيات حاکي از آن است که برنامه هاي استکباري دشمنان در حال عملياتي شدن است، نکته مهم بعدي در اين عرصه  اين بوده که بايد هرگونه توافق بين‌المللي در مجلس بيايد ولي دولت درصدد فرار کردن از اين قانون مانند برجام بوده است، لذا قرارداد IPC بسيار خطرناک است.


منبع : کوهرنگ خبر،
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن