ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 289658
توسط کريمي قدوسي و تاييد نمايندگان
radio button متن کامل اظهارات وزيرخارجه منتشر شد/ ظريف: اشتباه کردم، نبايد بر اساس حرف کري عمل مي‌کرديم!
تاریخ انتشار : 1395/10/06 09:12:26
نمایش : 268
وزير امور خارجه در اين متن چندبار نسبت به اشتباهات خود در روند مذاکره و اعتماد به طرف مقابل و عدول از استراتژي اصولي جمهوري اسلامي معترف مي شود و اظهار داشته است: «من اشتباه کردم براساس يک توافقي که کرديم ما استراتژي خودمان را کنار گذاشتم و بر مبناي آن توافق آمديم آن را اعلام کرديم.»

 
 

به گزارش زنگ خبر به نقل از خبرگزاري دانشجو، کريمي قدوسي متن اظهارات و توضيحات وزير امور خارجه در کميسيون امنيت ملي در مورخه ۹۵/۹/۲۸ در موضوع نقض برجام را منتشر کرد.

 

وزير امور خارجه در اين متن چندبار نسبت به اشتباهات خود در روند مذاکره و اعتماد به طرف مقابل و عدول از استراتژي اصولي جمهوري اسلامي معترف مي شود و اظهار داشته است: «من اشتباه کردم براساس يک توافقي که کرديم ما استراتژي خودمان را کنار گذاشتم و بر مبناي آن توافق آمديم آن را اعلام کرديم که تبديل شد به موضع جمهوري اسلامي من اين را مي پذيرم من اشتباه کردم عرض کنم به خدمت تان ولي ما اين کار را کرديم»

 

خبرگزاري دانشجو متن اين اظهارات را به همان شيوه نگارش و پياده شده منتشر نموده که از اين قرار است:

 

«بسم الله الرحمن الرحيم

 

در قضيه برجام خب ما اينجا غيررسمي حرف هاي خصوصي تر را بزنيم. غيررسمي که نمي گي که (خطاب به سخنگوي کميسيون امنيت) توي برجام اتفاقي که افتاده در ابتداي مذاکرات برجام استراتژي براي خودمان تعريف کرديم به آقا هم گفتيم.

 

استراتژي را تعريف کرديم که اگر برجام قرار باشد برود به مجلس نمايندگان آمريکا هيچ وقت تصويب نخواهد شد و به خاطر اينکه مجلس نمايندگان آمريکا در اختيار آقاي نتانياهو است عرض کنم به حضورتان ما تصميم گرفتيم برجام از طرف آمريکا با دستور رئيس جمهور آمريکا اجرا شود به همين دليل هم که توي برجام تا هشت سال ديگر يا تا هر وقت ديگر که جمع بندي کلي آژانس انجام شود و اعلام کنند آن وقت که همه محدوديت ها برداشته مي شود. ما پروتکل الحاقي را بياوريم مجلس خودمان آنها هم ببرند کنگره عرضم به محضرتان که لذا ما براين اساس مذاکره کرديم مذاکره ما اين بود که کنگره را درگير مذاکره نکنيم. نقشي که کنگره داشته باشد نقش حاشيه اي باشد ... توي مذاکراتي که همکاران ما داشتند بحثي مطرح شد که سال 2016 قانون ايسا تمام مي شود ما با اين مي خواهيم چه کار کنيم. (اين حرف هايي که مي زنيم بيرون گفتني نيست براي خودمان هست) همه اين بحث ها حدود دو سال رفت و آمد مي شود. دو روزه تمام نشده بعضي از بحث ها قبل از توافق ژنو بود بعضي از بحث ها از روزي که توافق ژنو تمام شد شروع شد به رفت و آمد.

 

توي اين بحث هايي که همکاران ما با هيئت آمريکايي داشته همکاران ما به هيئت آمريکايي گفتند که تمديد اين خلاف برجام است چون مي شود تحريم جديد هيئت آمريکايي هم مخالفت کرد.

 

يعني خانم شرمن گفت تمديد ايسا خلاف برجام نيست با شما توافق داشتيم که کنگره را جدا کنيم. استراتژي تغيير کرده؟ دولت موظف باشد ايسا را اجرا نکند. بعد از اينکه تصويب هم بکنند اجرا نمي کنيم گفتم نه – همکاران سخت گيري کردند تا رسيد به جلسه من و آقاي کري توي جلسه من هم اصرار کردم که اگر کنگره ايسا را تصويب کند خلاف برجام است. آقاي کري هم گفت من با حرف فلاني موافقم. خانم شرمن گفت من با اين نظر مخالفم آقاي کري استدلال کرد. گفت من نظر فلاني را قبول دارم.

 

خانم شرمن گفت خوب رئيس اينست که مجبورم ما بپذيريم اين شد مبناي اينکه تمديد ايسا (توي متن نيامد) مي خواستيم توي متن بيايد توافق کرديم توي متن بيايد ولي آنها استدلال کردن اگر توي متن بيايد کنگره مخالفت مي کند. انصافا آقاي کري هم تا چهارشنبه به وقت خودشان روي حرف خودشان وايستادند. اين توي دوران بعد از برجام بحث مي کرديم تذکر مي داديم حال مي گم ما چه کرديم من توي نامه اي که سپتامبر براي خانم موگريني نوشتم. نوشتم که اين کار نبايد بشود به سازمان ملل هم نوشتم قوانين که تمام مي شود و تمديدش نقض برجام است در صورتي که توي متن برجام نيست ها اين برداشت ماست.

 

براساس توافقي که با آقاي کري کرديم و من الان دارم عرض مي کنم بيرون نمي گم ولي خدمت شما مي گم من اشتباه کردم براساس يک توافقي که کرديم ما استراتژي خودمان را کنار گذاشتم و بر مبناي آن توافق آمديم آن را اعلام کرديم که تبديل شد به موضع جمهوري اسلامي من اين را مي پذيرم من اشتباه کردم عرض کنم به خدمت تان ولي ما اين کار را کرديم گفتم در طول اجراي برجام هر دفعه ما مي گفتيم اعضاي تيم آمريکايي محکم مي گفتند اين مخالف برجام نيست مي کشانديم به آقاي کري، آقاي کري آقاي مونيز مي گفتند ما روش هايي داريم در کنگره در سنا که مانع مي شويم از تصويب در سنا. همان طوري که قانون بوينگ تصويب نکردند در سنا تا دوشنبه اي که سه شنبه اش انتخابات رياست جمهوري بود. در جلسه اي که آقاي دکتر صالحي با آقاي مونيز داشت آقاي دکتر عراقچي هم بود آقاي تخت روانچي نبود. آقاي عراقچي بود تيم آمريکايي هم اقاي استيومن بود. آقاي مونيز گفت اگر برود سنا ما روش هايي داريم که جلويش را بگيريم آقاي استيومن گفته بود که چون توي مجلس چهارصد به يک تصويب شده بود که يعني خيلي اکثريت بالائي بود که مي دانيد وتوي رئيس جمهور با دو سوم راي نمايندگان مي شکند به شرطي که هر دو مجلس دو سوم راي بدهند گفته بود که اگر حالا ما وتو بکنيم که وتويمان رد بشود چي مي شود؟

 

اين سوال را کرده بود يعني تا آن وقت هم خودشان قانع بودن که تعهد کلامي کرده بودند توي جلسه. گفتم تعهد متني نيست ... خوب اينها توقع اين انتخابات را نداشتند که انتظار داشتند سنا را به دست بياورند که توي سنا هم برد داشتند چهار تا به بالا جمهوري خواهان را به دو تا تبديل کنند. هم توقع داشتند که رئيس جمهور را ببرند. اتفاقي که افتاد که آقاي ترامپ بود. اينها با يک معضلي مواجه شدند که ما خودمان من خودم توي جلسه وزارت خارجه گفتم اينها الان ترجيح شان اين مي شود که سنا تصويب کند و اينها وتو نکنند ولي فورا تحريم ها را بلااثر کند به دو دليل. يکي اينکه جلوي يک تصميم بدتري را بگيرند دوما اينکه آن را بلااثر کند چون اگر اين کار را نکنند و اينها وتو بکنند و مانع شوند چون کنگره که تصويب کرده مجلس سنا هم خيلي مقررات تند و تيزي دارد. آنهم که تصويب بکند آقاي ترامپ هم امضا کند کسي هم بلااثرش نکند توي روزهاي اول رياست جمهوري ترامپ هم که اين قدر شعار داده نمي آيد که بلااثري بدهد لذا قانون مي شود و لذا برجام نقض مي شود لذا نقض بين و قطعي برجام است براساس خود برجام گفتم توي تحليلي که خودمان کرديم گفتم واسه اينکه خودمان به رئيس جمهوري نوشتيم الان احتمالا موقعيت شان عوض مي شود و همين طور هم شد. عوض شد گفتم آقاي اوباما براساس شرايطي که پيش آمده ريل گذاري کرده که چهار پنج ماه بتواند برجام را زمان آقاي ترامپ ضرورتي نداشته باشد که کاري بکند که نقض برجام بشود، مي تواند کاري بکند که برجام را به هم بزند.

 

وي نياز ندارد که اقدام مثبتي در جهت اجراي برجام بکند. قرارشان چيه. قرارشان اينکه که يعني قرارشان اين بوده ولي ما يک ذره عوضش کرديم که قرارشان اين بود که روز 19 ژانويه که آخرين فرصت اينها که اوباما سرکار هست همه قوانين را بلااثر کنيد يعني اين بلااثر کردن ها يعني اثرش 120 روز است بعضي هاش 180 روز است.

 

يعني مي خواست آقاي اوباما مطمئن شود که 120 روز بعد از خودش بعد از 180 روز بعد از خودش آقاي ترامپ مجبور نباشد اقدامي انجام بدهد که برجام را نقض بکند.

 

مي تواند اقدامي بکند که نقض کند ولي الان يعني يک فعل است يک ترک فعل يعني الان بايد يک فعلي انجام بدهد که برجام را نقض کند. آن وقت با ترک فعل هم مي توانست با ترک فعل هم برجام را نقض کند. اين را اوباما کرد و ما هم توي بررسي هايمان رسيديم و آمريکايي ها توي مذاکره توي جلسه هم گفتند هم توي صحبتي که آقاي کري با من کرد ولي آقاي کري توي صحبت هايي که توي دولت وايستاد گفت بايد وتو بکند من تعهد کردم هم رفت کنگره گفت رفت توي سنا گفت تصويب اين قانون به درد ما نمي خورد نيازي نيست.

 

اما قصدشان اين بود که اين کار را انجام بدهند يعني من فکر مي کنم آقاي اوباما اينجا گفت آقاي کري تو قول داده اي داده باش ما مي خواهيم برنامه اي بريزيم که برجام لااقل ابتدا توسط آمريکا نقض نشود. طراحي که کردند اين بود فشاري که ما آورديم خوب فشار آورديم که اين نقض است فشار دومي که آورديم اينه که ما کاري نداريم که لغو اثري است که شما کرديد تا کي امتداد دارد چون اينها ممکن است يک ماه پيش آثار تحريم ها را لغو کرده باشند. به اصلاح برجام اجرايش را متوقف کرده باشند لذا مي توانند تا 19 ژانويه صبر کنند آقاي کري گفت با فشار ما روز پنجشنبه يکبار ديگر اجرايش را متوقف کرد. يکبار هم روز 19 ژانويه خواهد کرد. يعني اين کاري که کرد.

 

گفت يک بار ديگر، شرايط تغيير نکرده، تا آخر شب هم با من تلفي صحبت مي کرد بعد پنجشنبه زنگ زد آقاي کري زنگ زد که ساعت هفت صبح ما بود و ساعت 12 شب آنها، گفت من مي خواهم آقاي اوباما را وادار کنم که امضا نکند شما چه تضميني مي دهي گفتم من هيچ تعهدي نمي دهم اينجا ساعت هفت صبح است. تعطيلي است من هيچ تعهدي نمي توانم بدهم. حالا موضوع پيش ران مطرح شده بود آنها مي دانند برخلاف برجام نيست. پيشران به شرطي که سوختنش زير 3.5 باشد مغايرت با برجام ندارد ولي نگران کارهاي ديگري بودند که ما مي توانيم انجام بدهيم. مي خواست قول بگيرد که ما کاري نمي کنيم گفتم من قول ميدم من تصميم گير نيستم. مي توانيم پيشنهاد کنم به شما بگويم قصد ما شکستن برجام نيست واقعا آخرين تلفني که به من زد 8:25 دقيقه بود که 8.5 ما مي شود و 12 واشنگتن که آقاي اوباما بايد يا امضا مي کرد يا امضا نکرده رد مي کرد مي دانيد که آخرين موردي که رئيس جمهور قانوني را امضا نکرده برود به آرشيو ملي و قانون شود ما سال 1995 بوده يعني بيست و يک سال پيش و بعد از آن همه قوانين را يا وتو کرده يا امضا کرده وتو اگر مي کرد خوب مي رفت توي مجلس يا وتويش نقض مي شد و اين از نظر ما خوب بود به تعهدش بيشتر عمل مي کرد ولي از نظر خودشان ادعا مي کردند که توافقي را که با کنگره کرده اند که وتو نکند در واقع يک خط مصوبه بود در صورتي که مصوبات گذشته طول و درازي بود که به دولت اجازه داده بود آن قانون اجرا شود.

 

اين قضيه ماوقع بحث تمديد تحريم هاست يعني که ما با يک صحبتي که با آقاي کري کرديم براساس صحبتي که با آقاي کري کرديم و قولي که آقاي کري داد ما آمديم يک موضع علني گرفتيم من اشتباه کردم در اين، رسما ما نمي بايستي براساس حرف اين بابا (کري) مي کرديم ما بايد براساس همان استراتژي که تعيين کرده بوديم که بايد کنگره را حذف مي کرديم در هشت سال اول، براساس آن عمل مي کرديم من هيچ اجباري هم نداشتم.

 

چون موضوع ايسا يک موضوع داخلي هم نبود چون قول گرفته ايم چون آقا هم گفته بودند لذا اقداماتي که کرديم تو اين حوزه بود.

 

من قرار بود يک جلسه سخنراني مشترک با کري توي ايتاليا داشته باشم من سفر خودم را لغو کردم و نرفتم و به آقاي کري هم نوشتم که شما کاري کرديد که حضور من با شما در يک شهر غيرممکن است.

 

آقاي عراقچي رفت توي جلسه آقاي کري آمد نيم ساعت براي آقاي عراقچي توضيح داد.»

 

متن پياده شده از نوار موجود در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با حضور نمايندگان عضو کميسيون و وزير محترم امور خارجه و معاونين ايشان با موضوع بررسي بودجه سال 1396

 

لازم به ذکر است اين متن به تاييد جمعي از اعضاي کميسيون مزبور رسيده است.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن