ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 289667
کارشناس مسائل سياسي،
بار ديگر ملت با بصيرت، فتنه، فتنه گران را به اعماق تاريخ پيوند داد
تاریخ انتشار : 1395/10/07 08:48:39
نمایش : 398
ايستادگي و ايستادن در برابر هجوم همه جانبه استعمار و استثمار کار شيرمردان و شيرزنان اين مرز و بوم است روزگاري نه چندان دور فرزندي از فرزندان عاشورا عصاي موسايي خويش را به نيل سرکش و طغيانگر فرود آورد مردمان ستمديده را از جهل و جور و ستم رهانيد و بسلامت از نيل عبور داد.


 
 
 
به گزارش زنگ خبر به نقل از جهانبين نيوز؛ سيد محمد حسيني از کارشناسان مسائل سياسي در ياداشت خود چنين مي نويسد: 
ايستادگي و ايستادن در برابر هجوم همه جانبه استعمار و استثمار کار شيرمردان و شيرزنان اين مرز و بوم است، روزگاري نه چندان دور فرزندي از فرزندان عاشورا عصاي موسايي خويش را به نيل سرکش و طغيانگر فرود آورد مردمان ستمديده را از جهل و جور و ستم رهانيد و بسلامت از نيل عبور داد.

ولي ازآنجايي که خصم دون کينه اين حقارت را در ذهن خود جاي داده بود دست از توطئه و دسيسه عليه اين ملت قهرمان نکشيد و هر روز عرصه را تنگ ترو تنگ تر کرد و روزي با جنگ نابرابر، روزي با تهديد و ترور و روز ديگر با محاصره اقتصادي.

آري ملتي که مشق ايستادن و ايستادگي و پايمردي کند  دشمنش آرام نگيرد. دموکراسي و مردم سالاري ديني هزينه دارد آنجا که خواست سپاه ابرهه برآورده نشود مي بايست شعب ابي طالب ها برپا شود. ابوسفيان هاي زمان اما بر نتابيدند ملت قهرمان درلواي فرامين پيرمرادشان صفحه اي زرين و تابناک بيافرينند.

خواست خداوند متعال اما نقشه هاشان نقش برآب کرد و آفريدند آنچه که بايد بيافريدند.

دشمن اما از پاننشست و محاصره را تنگ تر کرد غافل از آنکه ملت، ملت رمضان و عاشورا است.
ناگفته هويداست که يک مطلب رانبايد فراموش کنيم و آن اينکه البته در اين مسير تاوان نيز داده ايم و خواهيم داد تاواني که زماني چند دستگي و گسستگي و شکاف رنج آزارمان داد و خواهد داد.

چراکه داشتن بصيرت را باحماقت معاوضه نموند و آنان که در بزنگاه فتنه اشک موساي خويش جاري ساختند و اينجا بود که گروه سامري شکل گرفت و شکاف عميق و عميق تر گشت، آنانکه بودند ماندند، آنانکه ماندند باختند و آنانکه باختند بازيچه و ملعبه خصم دون گشتند و مشعل ها برافروختند و چراغ راه اعمال فشارها و تحريم ها گشتند.

آري ظاهراً مي رفت که موفق باشند ولي غافلند از ملتي که بصيرت را از سلمان به ارث برده اند، ملتي که ديگر نخواهد ايستاد تا مولايش رادست بندند و در کوچه ها به بيعت و تعظيم روانه کنند.

امروز شاهديم که ايستادگي و پايمردي ملتمان فتنه و فتنه گران را به اعماق تارخ پيوند داده و نقشه هاي شان را روز به روز نقش برآب کرده و خواهد کرد مادامي که چونان عمار باشيم. چرا که عمارها کم و ابوسفيان ها بيشمارند.


مرجع : پايگاه خبري تحليلي سلام لردگان

انتهاي پيام
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن