ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 380132
نمايندگان اقليت ارامنه
مردم ايران در طول تاريخ آغازگر هيچ جنگي نبوده اند/ مقام معظم رهبري پدر معنوي موحدين جهان هستند
تاریخ انتشار : 1396/06/06 10:25:58
نمایش : 584
نمايندگان اقليت ارامنه با بيان اينکه تبليغات ضدايراني از سوي رسانه داران صهيونيست هدايت مي شود بر جايگاه ويژه رهبر معظم انقلاب در ميان موحدان جهان تأکيد کردند. 

به گزارش خبرنگار زنگ خبر به نقل از  مرآت، برخي از رسانه هاي خارجي همواره مي کوشند تا به مخاطبان خود القا کنند که وضعيت اقليت ها در ايران نابسامان است. دايه هاي دلسوزتر از مادر، ايران را کشوري ناامن براي اقليت ها جلوه مي دهند و گزارشگران به اصطلاح حقوق بشر از اين منظر مي کوشند تا ايران را در تنگناي سياسي قرار دهند. چرا راه دور برويم؟! ما بهتر ديديم که بي طرفانه پاي صحبت هاي نمايندگان يکي از اقليت هاي ديني در ايران بنشينيم و از خود آنان بشنويم که اوضاع اقليت ها در ايران چگونه است. حجت نگاه بي طرفانه ما آن که در هنگام طرح برخي از سوالات، نمايندگان با شگفتي مي پرسيدند: چرا سوال را به گونه اي مطرح مي کنيد که انگار مشکلي وجود دارد؟!

ژرژيک آبراميان و دکتر کارن خانلري، نمايندگان 65 و 53 ساله ارامنه ايران در مجلس شوراي اسلامي در اين گفتگو پاسخگوي سوالات ما بودند. بي مقدمه شما را به مطالعه اين گفتگو دعوت مي کنيم.

مرآت- ارزيابي شما از رفتار جمهوري اسلامي ايران با اقليت هاي ديني چيست؟

ژرژيک آبراميان: همانگونه که ما بارها اعلام کرده ايم، رفتار جمهوري اسلامي با اقليت ديني مسيحي ارمني، بسيار منصفانه و مطلوب ارزيابي مي شود. ارامنه براي انجام مناسک ديني و مذهبي خود و نيز براي زندگي به نحو و سبکي که خود صلاح مي دانند در آزادي کامل به سر مي برند و از حقوق کامل برخوردارند.

مشترکات توحيدي زيادي ميان ما و مسلمانان وجود دارد

کارن خانلري: رويکرد نظام نسبت به اقليت هاي ديني را مي توان در چند ساحت تعريف کرد. در ساحت قانون، ما داراي حق و حقوق قانوني خود هستيم. اين حقوق توسط قانون اساسي ضمانت شده و مشکلي در اين حوزه وجود ندارد. ارامنه در انجام اعمال و مناسک ديني و اجتماعي خود آزادي دارند و از حقوق آموزشي برخوردارند. ما در مجلس شوراي اسلامي نيز نماينده مستقيم داريم.

در قانون اساسي براي اقليت هاي ديني پنج کرسي در مجلس شوراي اسلامي درنظر گرفته شده است. طبيعتا در هر جامعه پويا مشکلاتي وجود دارد و نظام براي مشکلات ما راهکارهاي قانوني درنظر گرفته است. اگر شما تحقيقات ميداني انجام دهيد مي بينيد که آزادي هاي ديني، اجتماعي و فرهنگي براي ارامنه وجود دارد. با توجه به پيوندهاي توحيدي اقليت هاي ديني با اکثريت در ايران، مشترکات توحيدي بسيار زيادي ميان ما وجود دارد.

ريشه طرح مسائل حقوق بشري درباره اقليت ها، سياسي است

کارن خانلري: انقلاب اسلامي، استقرار انديشه هاي توحيدي در کشور بود. به همين خاطر پس از پيروزي انقلاب همزيستي اقليت ها با اکثريت مطلوب تر شده است. من ريشه مسائلي که درباره اقليت ها عليه کشور ما عنوان مي شود را سياسي مي دانم. براي من به وضوح مشهود است که اين مسائل اساسا براي مقاصد سياسي خاصي مطرح مي شود. کساني که در اين رابطه در سازمان ملل يا موسسات حقوق بشري گزارش نويسي مي کنند وابسته به قدرت هاي بزرگ هستند و مي خواهند کشور ما را به لحاظ سياسي تحت فشار قرار بدهند.

به احمد شهيد گفتم به ايران بيا و مسائل را از نزديک ببين!

تنها جوابي که من مي توانم به اين دست افراد بدهم اين است که به ايران بياييد و تحقيقات ميداني بعمل آوريد. من حتي به احمد شهيد هم گفته ام که اگر به ايران بيايد و خيلي از مسائل را از نزديک ببيند، براي او روشن خواهد شد که اقليت ها در ايران چه وضعيتي دارند و اين سفر قطعا در گزارش هايي که خواهد نگاشت، تأثيرگذار است.

اگر مخالفان به ايران سفر کنند واقعيت ها را مي بينند

کارن خانلري: شما مي بينيد که چه طيف وسيعي از شهروندان ما در انتخابات ها پاي صندوق هاي راي حاضر مي شوند. مردم ما براي حل مسائل و مشکلات خود به قانون متوسل مي شوند. اين مساله در بسياري از کشورهاي منطقه ديده نمي شود. بسياري از کشورهاي منطقه آرزو مي کنند که چنين سرمايه اجتماعي بزرگي داشته باشند. ارامنه نيز حل مسائل و مشکلات خود را از مجاري قانوني پيگيري مي کنند.

بسياري از ارامنه براي حل مسائل اجتماعي و اقتصادي خود به من مراجعه و از من به عنوان نماينده قانوني خود تقاضا مي کنند که مسائلشان را حل کنم. اين نشاندهنده وجود اميد به راه حل هاي قانوني است. اگر مخالفان، به ايران سفر کنند مي توان واقعيت ها را به آن ها نشان داد. متأسفانه مخالفان اهداف سياسي دارند و براي مشاهده وضعيت به ايران سفر نمي کنند.

به گزارش هاي سياسي حقوق بشري فکر هم نمي کنم!

کارن خانلري: البته خبرنگاران آزاد و آزادانديشي وجود دارند که سفرهاي متعددي به ايران دارند. من به گزارش هاي سياسي حقوق بشري چندان فکر نمي کنم، چراکه مي دانم اين مسائل با اغراض سياسي عنوان مي شود. ما نبايد اين گزارش ها را به حساب بياوريم! ما کار خودمان را مي کنيم. بهتر است مخالفان براي تهيه گزارش به برخي کشورهاي منطقه سفر کنند و وضعيت اين کشورها را با ايران مقايسه کنند.

وقتي منافع رسانه داران صهيونيست به خطر افتاد...

مرآت- با اين حساب به نظر شما چرا رسانه هاي غربي در پي القاي اين گزاره هستند که رفتار جمهوري اسلامي با اقليت هاي ديني نامطلوب است؟

ژرژيک آبراميان: اين گزاره بخشي از يک تبليغات گسترده است که توسط رسانه داران صهيونيست عليه جمهوري اسلامي رواج داده مي شود. پس از وقوع انقلاب اسلامي، منافع نامشروع صهيونيست ها در ايران به خطر افتاد و به همين خاطر است که آن ها اقدامات مخرب اجتماعي و سياسي فراواني را عليه جمهوري اسلامي تدارک ديدند تا بدين واسطه به انقلاب اسلامي ضربه بزنند.

در طول چهار دهه گذشته، جمهوري اسلامي با سعه صدر و طمأنينه به ارزش هاي خود پايبند بوده و ثابت کرده است که جوسازي رسانه ها هيچ سنخيتي با واقعيت ندارد.

آموزه هاي امامان شيعه، مروج تسامح ديني است

مرآت- يکي از اشکالات ديگري که مخالفان نظام ايران به وضعيت اقليت هاي مذهبي وارد مي کنند، رويکرد نامطلوب رسانه ها و به ويژه رسانه ملي نسبت به اقليت هاست. برخي معتقدند اقليت ها در ايران سهم خود را از رسانه ها دريافت نکرده اند. ديدگاه شما چيست؟

کارن خانلري: من به عنوان يک شهروند ايراني مي گويم، اين مساله که اقليت ها سهم خود را از رسانه ها دريافت نکرده باشند، صحت ندارد. ما از همان حقوقي برخورداريم که ساير ايرانيان از آن برخوردارند. اگر رسانه خاصي اهداف ويژه اي را دنبال کرد، نبايد آن را به حساب نظام بگذاريم. من با اين گزاره که سياست هايي وجود دارد براي کاناليزه کردن رسانه ملي عليه منافع اقليت ها شديدا مخالفم.

ما در اين حوزه هم از بسياري از کشورهاي منطقه جلوتريم. ترکيه تقريبا در قبال اقليت هاي ديني و مذهبي خود نگاهي خصمانه دارد. سابقه تجربه مملکت داري در کشور ما به 3 هزار سال قبل باز مي گردد. پيام هاي منشور هخامنشي يا آموزه هاي امامان شيعي و خاندان نبوت تسامح ديني را شديدا در ميان هواداران خود ترويج کرده است. اين آموزه ها در سطح عمومي و دولتي، تفکر و رويکردي را در ملت ايران ايجاد کرده است که بر اساس آن همواره همزيستي مسالمت آميز در ميان اين ملت وجود داشته است.

در کشور ما هرگز تعرض سازمان يافته اي عليه اقليت هاي ديني و قومي اتفاق نيفتاده است. اين که دولتي در ايران تصميم بگيرد که بخشي از شهروندان خود را مورد ظلم قرار دهد، در تاريخ ايران ثبت نشده است.

تضادها از درون آمريکا آغاز خواهد شد

مرآت-  خصومت جويي هاي آمريکا پس از تشکيل دولت ترامپ صورت ظاهري صريح تري پيدا کرده است. آيا موافقيد که ريشه اين خصومت جويي ها در خوي انقلابي گري حکومت ايران است؟ آيا ايران به نحو شايسته به اين خصومت جويي ها پاسخ داده است؟

ژرژيک آبراميان:  من معتقدم ماهيت اقدامات ترامپ نمايشي است. اين اقدامات نمي تواند به صورت عمقي و اساسي ضربه اي به جمهوري اسلامي وارد کند. ترامپ دارد به تدريج از فاشيزم مخفي آمريکا رونمايي مي کند. رويکردهاي ترامپ در خود آمريکا با موج گسترده اي از مخالفت ها روبرو شده است. اين موج مخالفت ها مي تواند به سرعت گسترده تر شود و به کساني که تا کنون خود را با سياست هاي آمريکا همراه و همگام مي دانستند هم برسد.

اين تضادها از درون آمريکا آغاز خواهد شد و به اميد خدا به سياست هاي آمريکا ضربه هاي اساسي وارد خواهد کرد. رويکردهايي که ما از جمهوري اسلامي در قبال آمريکا ديده ايم بسيار هوشمندانه بوده است. ايران با پايبندي به اصول خود در مقابل آمريکا ظاهر شده است. برخي از کشورهاي اروپايي و آمريکايي در برابر ايران دچار تشتت شده اند.

جمهوري اسلامي ايران فريب آمريکا را نخورد

ژرژيک آبراميان: جمهوري اسلامي ايران فريب نيرنگ هاي آمريکا را نخورد و وارد بازي هاي تحميلي نشد و اين براي آمريکا شکست بزرگي بود. اين روند به اميد خداوند ادامه خواهد داشت و جمهوري اسلامي به تعهدات بين المللي خود پايبند خواهد ماند. اگر تغييراتي در توافقات بين المللي صورت بگيرد، کسان ديگري همچون ترامپ در جهان بايد پاسخگوي اين تغييرات باشند.

رهبر معظم جمهوري اسلامي، رهبر و مرجع سياسي من است

مرآت- از زمان انتخابات رياست جمهوري تا کنون، معارضت هاي رسانه هاي ضدانقلاب با رهبر جمهوري اسلامي تشديد شده است. نگاه شما به عنوان يک شخصيت برجسته مسيحي به رهبر مسلمان ايران چگونه است و ارزيابي شما از شخصيت و عملکرد و شخصيت ايشان چيست؟

ژرژيک آبراميان: من کوچکتر از آن هستم که شخصيت رهبر معظم جمهوري اسلامي را تشريح کنم اما ايشان رهبر و مرجع سياسي من هستند. اوامر و نظرات ايشان از نگاه من مطاع است و مرجعيت دارد.

سخنان رهبري کوچکترين زاويه اي با قوانين کشور ندارد

کارن خانلري: اين احساس مشترکا وجود دارد اما علاوه بر آن من مايلم به چند نکته اشاره کنم. نخستين ويژگي مقام معظم رهبري از نگاه من، آزادمنشي ايشان است. من رهبر معظم را يک فرد آزاده و آزادانديش مي دانم اين يکي از خصايص انساني والاي ايشان است. ايشان يک فرد روشنفکر و متفکر است. رهبر معظم با وسواس خاصي در راستاي قانون مندي کشور حرکت و فعاليت مي کنند.

من هرگز نديده ام که حتي جزئي از سخنان مقام معظم رهبري با قوانين کشور در تناقض باشد و اين کار بسيار دشواري است. ايشان در مناسبت هاي مختلف سخن مي گويند اما من نديده ام که هيچ يک از سخنان ايشان حتي زاويه کوچکي با اصول و قوانين رسمي و جاري و بالادستي کشور ما داشته باشد. اين قانون دوستي و قانون مداري ايشان، يکي از مسائلي است که من همواره کوشيده ام از آن بهره بگيرم.

آنچه من در رفتار ايشان از مواجهه با اقليت هاي ديني سراغ دارم، نگاه مهرآميز و مهربانانه ايشان نسبت به اقليت هاست. اين که ايشان در مناسبت هاي مختلف به ديدار خانواده شهداي اقليت مي روند، يکي از منش هاي تاثيرگذاري است که عرق و علاقه ما را به ايشان چند برابر مي کند.

من شديدا معتقدم که ايشان پدر معنوي موحدين جهان هستند. من فرصت را مغتنم مي شمارم و از خداي بزرگم مي خواهم که عمري با عزت و طولاني به ايشان عطا کند. 

مردم ايران آغازگر هيچ جنگي نبوده اند

مرآت- فارغ از رويکردهاي حاکميتي، مردم ايران در طول تاريخ همواره به همزيستي مسالمت آميز با اقليت هاي ديني مشهور بوده اند. شما به عنوان يک مسيحي، رفتار مردم ايران را در قبال مسيحيان چگونه مي بينيد؟

ژرژيک آبراميان: چيزي که عيان است و من بارها آن را بيان کرده ام همين نکته اي است که شما به آن اشاره کرديد. نعمت همزيستي مسالمت آميز شامل حال کل مردم شريف ايران شده است. بدنه جامعه ايران در قبال ارامنه رويکرد بسيار مثبتي را از خود نشان داده اند. اين امر در تاريخ ايران سابقه دارد. طي چند قرن گذشته هيچگونه فشار منفي به صورت سيستماتيک از سوي مردم ايران به هيچ اقليتي وارد نشده است.

اين مردم هيچ جنگي را آغاز نکرده اند بلکه اگر هم گرفتار جنگي شده اند در مقام دفاع برآمده اند و تا آخرين نفس مبارزه کرده اند اما خودشان آغازگر هيچ جنگي نبوده اند. بنابراين نعمت همزيستي مسالمت آميز در تاريخ و فرهنگ جامعه ايراني ريشه دارد. جامعه ايراني در طول تاريخ پذيراي اقليت ها بوده است. وقتي پناهجويان به سمت اروپا حرکت کردند، درهاي اروپا به سرعت به روي پناهجويان بسته شد و اروپاييان از کمک کردن به پناهجويان طفره رفتند اما ايرانيان حتي پناهجويان کشور متخاصمي که با آن در حال جنگ بود را پناه داد و مردماني از کشورهاي همسايه براي يک زندگي آرام راهي مرزهاي کشور ما مي شدند.

اين واقعيتي است که اگر کسي آن را نبيند در واقع غرض و مرضي در کارش هست. همزيستي مسالمت آميز در ايران يک دستور دولتي نيست!

منافع شخصي در غرب بر هر مسأله ديگري رجحان دارد

مرآت- رويکرد اساسي جمهوري اسلامي به دليل سبقه و صبغه مکتبي نظام و جهان بيني اسلامي، مبتني بر استکبارستيزي است. آيا ما در اين مفهوم هم با جامعه مسيحيت اشتراک نظر داريم؟

ژرژيک آبراميان: قطعا همينطور است. همانطور که شما اشاره کرديد سخن بر سر تفاوت در جهان بيني هاست. امروز غرب بر اساس جهان بيني خود به دنبال ايجاد يک جامعه مصرف کننده است و تمام هم و غم آن ها توليد و مصرف است. در اينگونه جوامع ناخودآگاه اخلاق به حداقل خود مي رسد. منافع شخصي در اين جوامع بر هر مسأله ديگري رجحان و برتري پيدا مي کند. اما جوامعي که به لحاظ فکري رجعت مي کنند و به اصول يک حکومت روحاني يعني حکومتي که اخلاق در آن نقشي اساسي دارد، باز مي گردند مي توانند براي کل جامعه بشري سعادت آفرين باشند.

رويکردي که به آن اشاره کرديد در تمام اديان الهي مشترک است. همه آرزو دارند که به چنين جامعه اي دست پيدا کنند. همه آرزو دارند که به حکومتي که توام با اخلاق و عدل باشد دست پيدا کنند. هيچ خداپرستي نمي تواند نسبت به رويکرد استکبارستيزي بي تفاوت باشد.

گفتگو و تنظيم: محسن حسن زاده

انتهاي پيام/ح

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن