ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 400296
يادداشت/فرهاد نظريان ساماني
بستن تلگرام جامعه پذير شد/کارد به استخوان رسيده؛ دولت همت کند/بستن يک کانال تگرامي مبناي تطهير تلگرام نشود
تاریخ انتشار : 1396/10/11 10:46:31
نمایش : 265
آقايان دولتي بدانند که کارد به اسخوان رسيده و همين شبکه هاي اجتماعي ضدانقلاب گريبان دولت را گرفته و درصدد ايجاد تحرک مخرب نه مسالمت آميز اجتماعي عليه دولت هستند
به زنگ خبر به نقل از راه دانا؛ ماه‌ها کشمکش بر سر بستن تلگرام، موضوعي بود که بارها رسانه ها را به خود مشغول کرده بود. دولت از سويي در محذوريت وعده هاي انتخاباتي گير کرده و از باب پوپوليست هم شده چشم بر همه وقايع ضد امنيتي ايجاد شده توسط همين شبکه‌هاي اجتماعي در اين ماههاي اخير بسته و صرفاً مخالفت علني خود را با بسته شدن تلگرام اعلام کرده بود..

اين در حالي بود که بسياري از دغدغه مندان، ظرفيت تلگرام را از هر لحاظ يک تهديد بزرگ براي ملت ايران مطرح مي‌کردند و از اين باب که اولاً تمام اطلاعات تبادلي در اين فضا در سرورهاي تعبيه شده در خارج از کشور که بخشي از آن به اذعان بسياري از کارشناسان در آمريکا مي باشد، ذخيره و از آن به عنوان اطلاعات دست اول در بسياري از سرويسهاي جاسوسي و اطلاعاتي مبارز عليه جمهوري اسلامي و ملت آن، جهت مهندسي افکار عمومي براي پيشبرد نقشه براندازي به کارگيري ميشود.

از سويي فتنه عميق و جانکاهي چون حوادث سال ۸۸ با آن محدوديت و نهادينه نشدن استفاده از اينترنت و شبکه هاي اجتماعي توانست يک فضاي مهيج و البته بسيار مخرب و گاهاً غيرقابل کنترل را جهت ايجاد التهاب اجتماعي درست کند و حضورِ عناصر فتنه گر را براي آشوب آفريني تسهيل بخشد.

امروز اما فضا بسيار تغيير کرده است. زماني که با يک فراخوان تلگرامي براي مراسم تشييع پيکر يک خواننده، جمعيت بسيار وسيعي که حتي برخي از حاضرين اين خوانده را نميشناختند را اجماع کرد و حتي قرارهايي براي حضور در پارک ها و... انجام ميشد، شاخک هاي تيزانديشان اين عرصه را هوشيار کرد که اين يک پايلوتي است براي بهره برداري جهت آينده اي که امروز آن را به چشم درکف خيابان ديديم.

به هر حال نبايد فراموش کرد که مردم حق اعتراض به وضعيت معيشتي خود دارند و اين مساله‌اي است که نه امسال شايد بسياري از سالها، آن را تجربه کرده ايم و نه ايران بلکه در بسياري از کشورها هم وجود دارد و شايد به علت افت بيشتر شاخصه هاي رفاه در زندگي مردم و همچنين سرمايه هاي بر باد رفته آنها در موسسات مالي اعتباري از سوي ديگر، امسال بسامد آن را بيش از پيش نظاره‌گر بوديم ولي نکته اي که حائز اهميت است، فرصتي است که براي موج سواري به دست بيگانگان و ضد انقلاب افتاد و اين فرصت از هيچ طرقي مهيا نميشد مگر از طريق همين شبکه هاي اجتماعي که ديرزمانيست با دروغ هاي کلان ماهيت جمهوري اسلامي و ارکان آن را زير سوال برده و البته در قبال آن مسوولين امر، گوش‌هاي خود را به نشنيدن و چشم هاي خود را به نديدن زده اند تا کسي آنها را به تخلف در آزادي آفريني متهم نکند.

دود فتنه ۸۸ به چشم همين ملت رفت و اگر اوضاع اقتصادي نابسامان شد و دشمن جريح تر و وقيح تر وارد ميدان شد و تحريم هاي کمرشکن وضع کرد و بهانه هاي مختلف را پس از سال ۸۸ به کار گرفت تا اقتصاد را فشل کند همه از آثار همين آشوب ها و فتنه هايي بود که ايجاد شد و به حمدالله سربزنگاه مهار گرديد.

حال موضوع اين است که آقايان دولتي بدانند که کارد به اسخوان رسيده و همين شبکه هاي اجتماعي ضدانقلاب گريبان دولت را گرفته و درصدد ايجاد تحرک
مخرب نه مسالمت آميز اجتماعي عليه دولت هستند و اين البته دودش در چشم همگان از جمله ملت شريف ايران ميرود و دولت انگار پس از ماهها تازه بيدار شده و کارکرد شبکه اجتماعي اي نظير تلگرام را درک کرده است و متاسفانه پس از رويت صدها دليل مبرهن از کارشکني هاي ضدانقلاب در فضاي تلگرام و بي تفاوتي تلگرام به اين موارد، تنها صدايي که ابتدا از دولت بلند شد، تلاشي بود که براي بستن يک کانال ضدانقلاب صورت پذيرفت.


همين همت جاي تقدير دارد ولي بستن يک کانال تلگرامي آشوب طلب، کاري از پيش نمي برد که امثال آن در اين فضا هم وجود دارد و هم رشدي قارچ گونه را از خود نشان مي دهد و اينکه تنها متمرکز بر يک کانال شويم، ملت را فريب داده ايم و نبايد با بستن يک کانال که در عرض ۲ دقيقه کانال هاي جايگزينش سر بلند کرده و با قوت به کار خود ادامه مي دهند را مبناي تطهير تلگرام قرار دهيم.

از شب گذشته البته محدوديتي موقتي در استفاده از اين شبکه هاي اجتماعي اعمال شده (هرچند با يک فيلترشکن هم مي شود ورود پيدا کرد) و شايد دل بسياري از مردم را هم شاد کرده است و مردم ميدانند که اگر اين شبکه باز باشد، اين امنيت است که از آنها سلب خواهد شد و چون عملاً اين را حس کرده اند، ديگر لازم نيست از سوي دولت توجيهي ارايه شود بلکه همت بر آن شود تا به جاي پافشاري کورکورانه بر وعده هاي انتخاباتي نچندان مهم(که البته وعده هاي انتخاباتي مهم در عرصه اقتصاد فراموش شده است)، مصاديق ضد امنيت ملي را هم در فضاي مجازي بشناسند و آن را در نطفه خفه کنند.


مخلص کلام اينکه ده ها شبکه اجتماعي ديگر در کشور وجود دارد که دست بيگانگان و لندن نشينان بي غم ضد انقلاب و سرويس هاي اطلاعاتي و جاسوسي براي تحريک و تطميع اجتماعي و سرقت اطلاعات کاربران کوتاه است و سلامت و اميد است که در اجتماع پراکنده خواهد شد و دولت بايد همت به خرج دهد و حمايت وافر خود را متمرکز بر توسعه پيام رسانهايي نظير سروش ، سلام و ... کند.

پايان مطلب/1022ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن