ذکر روزهای هفته تاریخ روز
آخرین اخبار
کد مطلب: 400332
تراريخته ها مي تواند به يک ابزار تهديد کننده امنيت غذايي تبديل گردد
سلامت محصولات تراريخته ابهام جدي دارد/ تا اطمينان از سلامت کامل اين محصولات، از کشت و واردات آن به کشور جلوگيري شود
تاریخ انتشار : 1396/10/24 09:19:27
نمایش : 752
سلامت محصولات تراريخته ابهام جدي دارد/ تا اطمينان از سلامت کامل اين محصولات، از کشت و واردات آن به کشور جلوگيري شود

فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي در پي نشست تخصصي اعضاي اين فرهنگستان، با انتشار بيانيه اي از ابهام جدي در سلامت محصولات تراريخته خبر داد و پيشنهاد کرد که تا اطمينان يافتن از سلامت کامل مصرف اين گونه محصولات، از کشت و واردات آن به کشور جلوگيري شود.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از ايرنا از فرهنگستان علوم پزشکي، نبود مستندات قوي علمي و مستندات معتبر، اثرات سوء کمتر شناخته شده و يا ناشناخته زودرس و ديررس محصولات تراريخته و نيز قوانين سختگيرانه کشورهاي اروپايي براي ورود و مصرف گياهان تراريخته و محصولات جانبي از جمله دلائل ابهامات موجود در سلامت محصولات تراريخته عنوان شده است.


بر اساس اين گزارش، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي سلامت آحاد کشور خواسته شده است بررسي هاي علمي جامع و لازم در خصوص ابعاد مختلف سلامت محصولات تراريخته با استفاده از فناوري هاي نوين به عمل آورد و نتايج را جهت آگاهي عموم اعلام نمايد.


متن کامل بيانيه فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي در پايان اين نشست علمي تحت عنوان ابهام در سلامت محصولات تراريخته به شرح ذيل است:
در جهت صيانت از سلامت آحاد جامعه توجه جدي به امنيت و ايمني غذا از طريق کنترل کيفي محصولات کشاورزي، سيستم فناوري توليد غذا به طور خاص توليد بذر، کشت و مصرف محصولات تراريخته از اهميت ويژه اي برخوردار است.


به محصولاتي که از طريق مهندسي و اصلاح ژن هاي يک ارگانيسم به دست مي آيند تراريخته گفته مي شود. در اين پديده يک يا چند ژن از يک موجود به موجود غيرهمگن منتقل مي شود.


اين امر به طور طبيعي امکان پذير است، دستکاري ژنتيکي گياهان به روش بيوتکنولوژي براي نخستين بار در سال 1983 ميلادي گزارش شد.
پس از به وجود آمدن گياهان تراريخته، عملا انتقال ژن از هر موجودي به گياه امکان پذير گرديد و اين امر نگراني هاي زيادي را در امر سلامت انسان و محيط زيست به وجود آورد. به همين دليل جامعه جهاني پروتکل هايي از جمله ايمني زيستي کارتاهنا را تدوين کرد.


با توجه به اهميت مسئله، فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران نيز جلساتي براي تبيين ديدگاه خبرگان، با حضور مسئولان و صاحبنظران کشوري تشکيل داد.


بحث ها عمدتا بر بذر، کشت و مصرف محصولات تراريخته متمرکز شد و در جمع بندي نظر فرهنگستان در خصوص سلامت محصولات تراريخته اعلام گرديد.


عليرغم ديدگاه برخي از صاحبنظران مبني بر لزوم استفاده از فناوري هاي نوين تراريخته در تامين غذاي کشور و پايداري توليد محصولات و نيز جلوگيري از خسارت ناشي از سموم کشاورزي بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که قبل از فراگير کردن آن بايد پشتوانه علمي و مستندات معتبر تهيه و ارائه شود.


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز به عنوان متولي سلامت کشور بررسي هاي علمي لازم را معمول داشته و مسئولان و مردم را با همه ابعاد موضوع آشنا نمايند.


لازم به ذکر است به دليل اثرات سوء کمتر شناخته شده و يا ناشناخته زودرس و ديررس محصولات تراريخته، از سال ها پيش کشورهاي اروپايي قوانين سختگيرانه اي براي ورود و مصرف گياهان تراريخته و يا محصولات آنها وضع کرده اند، لذا رفتار اين کشورها در برخورد با اين پديده بايد ساير کشورها و از جمله کشور ما را هم به تامل وا دارد.


از موضوعات جدي و بسيار پيچيده، تلاش هاي سوء يي است که براي تسلط بر کشورها از طريق غذا به ويژه توليد و مصرف محصولات تراريخته صورت مي پذيرد.
به دليل اقتدار و انحصارگرايي اَبَر شرکت هايي که در امور مربوط به محصولات تراريخته نقش دارند، بايد قبل از هرگونه تصميم گيري و با اجتناب از تعجيل در کاربرد استراتژي توليد و مصرف محصولا تراريخته، مطالعات دقيقي در اين ارتباط صورت پذيرد چراکه عدم توجه به اين موضوع نتيجه عکس داده و مي تواند به يک ابزار تهديد کننده امنيت غذايي تبديل گردد.


بنابراين با توجه به نکات فوق الذکر به نظر فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از فرآورده هاي تراريخته در کنار فوايد، خطراتي نيز خواهد داشت، لذا پيشنهاد مي شود تا اطمينان يافتن از سلامت کامل مصرف اين گونه محصولات، از کشت و واردات فرآورده هاي تراريخته به کشور جلوگيري به عمل آيد.

سلامت نيوز: فرهنگستان علوم پزشکي: سلامت محصولات تراريخته ابهام جدي دارد/ تا اطمينان از سلامت کامل اين محصولات، از کشت و واردات آن به کشور جلوگيري شود
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن